Rozsądne Inwestycje

Inwestowanie z głową

Lut
02

Lokaty z funduszem

Receptą na niskie zyski z lokat miały być lokaty połączone z funduszem. Bankowe reklamy kuszą potencjalnych inwestorów zyskami rzędu nawet 10 %. W efekcie trudno z tego typu oferty nie skorzystać. Czy jednak rzeczywistość odpowiada temu co zawarte jest w bankowych reklamach?

Na czym polegają lokaty z funduszem

Gdy tylko oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych idzie w dół, można zauważyć wzmożone zainteresowanie lokat połączonych z funduszami. Rzeczywiście średnie oprocentowanie wynoszące zaledwie 3,1 % jest mało kuszące dla zdecydowanej większości inwestorów. Trzeba jednak dodać, że jeśli chodzi o inwestowanie Polacy są tradycjonalistami. Nawet znikome zyski nie są w stanie odstraszyć ich od lokat bankowych. Lokata równa się bezpieczeństwo, czego nie można powiedzieć o inwestycjach w fundusze. Owszem zyski mogą być zaskakujące wysokie. Banki musi jednak informować swoich Klientów o ryzyku, gdy fundusz zostanie wybrany nieprawidłowo nie tylko możemy zapomnieć o potencjalnych zyskach. Możemy nawet stracić część kapitału.

Duży zysk- duże ryzyko

W przypadku nieco mniej ryzykownych funduszy należy pamiętać, że część zysków może zostać zjedzona przez koszty związane z obsługą tego instrumentu finansowego. Najczęściej bezpieczne lokaty bankowe łączone są z agresywnymi funduszami. W efekcie to na ile procent oprocentowana jest lokata ma marginalne znaczenie. Najważniejsze przy obliczaniu zysku z lokaty będzie ten wypracowany przez fundusz. Gdy mowa o lokatach krótkoterminowych okazuje się, że zyski z lokaty nie są w stanie pokryć kosztów związanych z kupnem jednostek uczestnictwa.

Koszty obsługi funduszu

Banki często zapominają wspomnieć, że połączenie funduszy inwestycyjnych z lokatą oznacza konieczność wykupienia jednostek uczestnictwa. Deponując połowę z kwoty 10 000 zł na kilkumiesięczną lokatę oprocentowaną na 5 % a drugą połową na fundusz z 1,5 % opłatą tracimy kilkadziesiąt złotych już na początku. Co więcej po kilku miesiącach może się okazać, że fundusz inwestycyjny przynosi starty. W efekcie tracimy nie tylko na opłaty dystrybucyjne ale nawet część kapitałową. Naszej sytuacji nie uratują nawet potencjalne zyski z lokaty terminowej.

Dywersyfikacja środków

Powyżej mowa o agresywnych funduszach inwestycyjnych lokujących pieniądze w akcje. Zdecydowanie bezpieczniejszym połączeniem jest lokata z funduszem inwestującym w Obligacje Skarbu Państwa. Nadal jednak pojawia się problem stosunkowo niewielkich zysków. Dlatego zaleca się dywersyfikację środków. Lokata połączona z funduszem nadaje się do tego idealnie. Połowa środków zamrożonych jest na lokacie, połowa zainwestowana w bardziej ryzykowne fundusze akcji.